Red levens geef voor eten!!

Het zal jullie niet ontgaan zijn, de Samenwerkende Hulporganisaties (SHBO) zijn een landelijke actie (giro 555) gestart in het kader van de hulp aan slachtoffers van de hongersnood. Kijk allemaal op 29 maart naar de gezamenlijke tv-uitzending om geld te verzamelen!!

Hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen eisen razendsnel steeds meer onschuldige levens.​

Steeds meer mensen uit deze landen hebben niks te eten. Samen kunnen we miljoenen mensen redden van de hongerdood door NU noodhulp te bieden. Dit kan niet wachten.

Nu staat het leven van twintig miljoen mensen op het spel. Niet alleen in Somalië, maar ook in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria en Jemen hebben mensen dringend voedsel, water en medische hulp nodig. De reden voor deze crisis is een fatale combinatie van extreme droogte en conflict.

Oogsten mislukken

Natuurverschijnsel El Niño veroorzaakt een extreme droogte in de Hoorn van Afrika. In sommige gebieden is al drie jaar geen regen meer gevallen. Meerdere oogsten zijn daardoor mislukt en er is te weinig te eten. In wanhoop hebben mensen al hun voorraden opgegeten. Soms zelfs de zaden die bedoeld waren om te planten voor een volgende oogst.

Vee sterft

Ook dieren hebben te weinig te eten. Gras is er immers op veel plaatsen niet meer. Vee sterft daardoor massaal. Zelfs kamelen die toch goed tegen droogte kunnen, redden het niet. Een groot probleem, want voor veel Afrikanen zijn dieren onmisbaar op het land en een belangrijke bron van inkomsten.

Geen schoon drinkwater

Door de extreme droogte is er ook onvoldoende schoon drinkwater. Mensen moeten lang door de hitte sjouwen om hun jerrycans te vullen, soms met water dat vervuild is.

Op de vlucht voor conflict

Naast de droogte is in Jemen, Zuid-Soedan en Noordoost-Nigeria is ook aanhoudend conflict een belangrijke oorzaak van de extreme voedselschaarste. Het is voor veel mensen al tijden niet meer veilig om op het land te werken of spullen te verkopen op een markt. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Zij wonen bij familie of in een (overbevolkt) vluchtelingenkamp waar de voedselvoorziening daardoor ook steeds verder onder druk komt te staan

Red levens. Geef voor eten. 

We kunnen iets doen om deze mensen te helpen. Red levens. Geef voor eten. Geef aan Giro555.