persbericht

Verbreden fietspad Bels Lijntje

Start werkzaamheden op maandag 20 maart 2017

 

De gemeenten Tilburg en Goirle hebben opdracht gegeven om het fietspad Bels Lijntje te verbreden. Het gaat om het gedeelte van het Zandeind in Goirle tot aan het Roerpad in Tilburg. De werkzaamheden starten maandag 20 maart en duren drie weken. Slecht weer kan leiden tot vertraging.
Het hele traject van het Bels Lijntje wordt in vier fases aangepakt. De verwachting is dat de uitvoering van de andere drie fases in de komende jaren plaatsvinden.


Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  •  vervangen bestaande verharding en verbreden tot 3,50 meter (huidige breedte van 2 meter is te smal en onveilig voor toenemende drukte op fietspad voor tweerichtingsverkeer)
  • verhogen kruising met Oude Rielsebaan
  • uitdunnen bos naast fietspad op diverse locaties (15 bomen en haag verwijderen en vervangen door brem en andere beplanting; bermen opnieuw inzaaien). Door de verbreding van het fietspad komen de bomen te dicht op het fietspad te staan. Het licht en de ruimte die ontstaan, zijn nodig voor de planten die samen een groot bijenlint gaan vormen.
    – bebording vervangen en bank met afvalbak plaatsen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is het betreffende gedeelte van het fietspad Bels Lijntje helemaal afgesloten. Dit geldt ook voor de Oude Rielsebaan tussen de Marga Klompéweg en de A58. Het doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via het bedrijventerrein Katsbogten.

Mogelijke overlast

U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De
gemeente vraagt hiervoor uw begrip.


Bijenlint Bels Lijntje

In 2017 bestaat Bels Lijntje 150 jaar, een jubileumjaar. Dit is een bijzondere aanleiding voor Coöperatie Bels Lijntje, de zeven gemeenten en de pas opgerichte Stichting Bels Lijntje 150 jaar om plannen te ontwikkelen om deze mijlpaal te vieren. Zo kan het Bels Lijntje uitgroeien tot het langste grensoverschrijdend bijenlint van Europa waarvan honingbijen, wilde bijen, vlinders en andere insecten kunnen profiteren. Meer informatie op www.belslijntje.com.

actueel

Nieuwe locatie jongeren ontmoetingsplaats

Verplaatsing JOP naar Bernissepad
De gemeente gaat de jongeren ontmoetingsplaats (JOP) bij het voetbalveld langs het Slingepad verplaatsen naar het Bernissepad (bij het talud van de A58). De JOP is zo’n vier jaar geleden geplaatst op verzoek van voetballende jeugd. De huidige gebruikers van de JOP voetballen niet. Kleine kinderen willen hier wel voetballen, maar ze blijven nu weg vanwege de oudere jeugd. Om dit probleem op te lossen, is voor de JOP een nieuwe locatie gekozen. Zo heeft iedereen zijn eigen plek in de wijk. (meer…)