actueel

Onderzoek naar blauwalg in de Blaak

In een aantal vijvers van de wijk De Blaak komt met enige regelmaat blauwalg voor. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg werken nauw samen aan het bestrijden en voorkomen van blauwalg. Momenteel loopt hierover een onderzoek in de Berkelvijver, de Reggevijver en de Wormvijver. In deze brief leest u meer over het onderzoek en de werkzaamheden die we gaan uitvoeren.
Het onderzoek
Blauwalg heeft voedingsstoffen nodig om te groeien. Deze kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals regenwater, voer voor de eendjes en vissen, bladeren en hondenpoep bij de vijver. Het onderzoek in de vijvers in de Blaak is bedoeld om er achter te komen welke voedingsbronnen een specifieke rol spelen in de wijk. Daarna wordt gekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de blauwalg te verminderen of te voorkomen. Als deze resultaten positief zijn, gaan de Brabantse Delta en de gemeente deze ook in andere vijvers in de Blaak toepassen.
Wat ziet u van het onderzoek?
Er worden in 2018 verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek duurt ongeveer een jaar. Een van de onderzoeken is gericht op de kwaliteit van het regenwater dat in de vijvers stroomt. Daarvoor zijn in 2017 gootjes geplaatst die het regenwater opvangen bij de Berkelvijver en de Reggevijver. Het water wordt in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van voedingsstoffen.
Andere onderzoeken die we gaan uitvoeren zijn:
– Het nemen van watermonsters uit het ondergrondse regenwaterstelsel dat het regenwater van de daken en straten naar de vijvers voert.
– Het nemen van monsters van de bodem van de vijvers.
– Onderzoek naar de visstand.
De gemeente en het waterschap nemen af ten toe monsters rondom de vijvers. Verder zult u hier weinig van merken.
Wat zijn blauwalgen?
Blauwalgen zijn bacteriën die van nature voorkomen in zoet water. Bij hogere temperaturen en in stilstaand water dat te rijk is aan voedingsstoffen kan een explosieve groei van blauwalgen optreden. De blauwalgen kunnen dan gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Contact met water met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Mocht dit toch gebeuren, spoel u dan zo snel mogelijk af en raadpleeg uw arts.