Red levens geef voor eten!!

Het zal jullie niet ontgaan zijn, de Samenwerkende Hulporganisaties (SHBO) zijn een landelijke actie (giro 555) gestart in het kader van de hulp aan slachtoffers van de hongersnood. Kijk allemaal op 29 maart naar de gezamenlijke tv-uitzending om geld te verzamelen!!

Hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen eisen razendsnel steeds meer onschuldige levens.​

Steeds meer mensen uit deze landen hebben niks te eten. Samen kunnen we miljoenen mensen redden van de hongerdood door NU noodhulp te bieden. Dit kan niet wachten. (meer…)

Verbreden fietspad Bels Lijntje

Start werkzaamheden op maandag 20 maart 2017

 

De gemeenten Tilburg en Goirle hebben opdracht gegeven om het fietspad Bels Lijntje te verbreden. Het gaat om het gedeelte van het Zandeind in Goirle tot aan het Roerpad in Tilburg. De werkzaamheden starten maandag 20 maart en duren drie weken. Slecht weer kan leiden tot vertraging.
Het hele traject van het Bels Lijntje wordt in vier fases aangepakt. De verwachting is dat de uitvoering van de andere drie fases in de komende jaren plaatsvinden.


Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  •  vervangen bestaande verharding en verbreden tot 3,50 meter (huidige breedte van 2 meter is te smal en onveilig voor toenemende drukte op fietspad voor tweerichtingsverkeer)
  • verhogen kruising met Oude Rielsebaan
  • uitdunnen bos naast fietspad op diverse locaties (15 bomen en haag verwijderen en vervangen door brem en andere beplanting; bermen opnieuw inzaaien). Door de verbreding van het fietspad komen de bomen te dicht op het fietspad te staan. Het licht en de ruimte die ontstaan, zijn nodig voor de planten die samen een groot bijenlint gaan vormen.
    – bebording vervangen en bank met afvalbak plaatsen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is het betreffende gedeelte van het fietspad Bels Lijntje helemaal afgesloten. Dit geldt ook voor de Oude Rielsebaan tussen de Marga Klompéweg en de A58. Het doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via het bedrijventerrein Katsbogten.

Mogelijke overlast

U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De
gemeente vraagt hiervoor uw begrip.


Bijenlint Bels Lijntje

In 2017 bestaat Bels Lijntje 150 jaar, een jubileumjaar. Dit is een bijzondere aanleiding voor Coöperatie Bels Lijntje, de zeven gemeenten en de pas opgerichte Stichting Bels Lijntje 150 jaar om plannen te ontwikkelen om deze mijlpaal te vieren. Zo kan het Bels Lijntje uitgroeien tot het langste grensoverschrijdend bijenlint van Europa waarvan honingbijen, wilde bijen, vlinders en andere insecten kunnen profiteren. Meer informatie op www.belslijntje.com.