actueel

Ontwerpbestemmingsplan 6 woningen aan Vaartlaan 2 en 7

Zienswijzen indienen van maandag 19 februari 2018 t/m dinsdag 3 april 2018.
Een initiatiefnemer heeft het plan om zes woningen te bouwen aan de Vaartlaan 2 en 7. Deze percelen liggen aan weerszijden van de Vaartlaan en beschikken over diepe achtertuinen. De initiatiefnemer heeft het plan om in beide achtertuinen drie woningen te bouwen. Dit past niet in het bestemmingsplan. De gemeente wil meewerken aan het bouwplan en is een procedure gestart voor de herziening van het bestemmingsplan.
Als onderdeel van deze procedure kan iedereen een zienswijze (reactie) indienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Blaak Oost 2007, 2e herziening (Vaartlaan 2 en 7)’. In de bijlage vindt u een
toelichting op de procedure.
Eerdere informatie direct omwonenden De initiatiefnemer heeft op 5 december 2017 een brief verstuurd aan 12 adressen rondom het plangebied. Een buurtbewoner heeft schriftelijk gereageerd. Negen omwonenden hebben niet gereageerd. Met de twee directe buren van de Vaartlaan 2 en 7 zijn daarnaast persoonlijke gesprekken gevoerd.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking Hogere Grenswaarden zijn van maandag 19 februari 2018 tot en met dinsdag 3 april 2018 te bekijken op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en
www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2017031-b001) of in Stadswinkel
Centrum aan de Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring), in de centrale hal op de begane grond. Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14013 (lokaal tarief).

actueel

Onderzoek naar blauwalg in de Blaak

In een aantal vijvers van de wijk De Blaak komt met enige regelmaat blauwalg voor. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg werken nauw samen aan het bestrijden en voorkomen van blauwalg. Momenteel loopt hierover een onderzoek in de Berkelvijver, de Reggevijver en de Wormvijver. In deze brief leest u meer over het onderzoek en de werkzaamheden die we gaan uitvoeren.
Het onderzoek
Blauwalg heeft voedingsstoffen nodig om te groeien. Deze kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen, zoals regenwater, voer voor de eendjes en vissen, bladeren en hondenpoep bij de vijver. Het onderzoek in de vijvers in de Blaak is bedoeld om er achter te komen welke voedingsbronnen een specifieke rol spelen in de wijk. Daarna wordt gekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de blauwalg te verminderen of te voorkomen. Als deze resultaten positief zijn, gaan de Brabantse Delta en de gemeente deze ook in andere vijvers in de Blaak toepassen.
Wat ziet u van het onderzoek?
Er worden in 2018 verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek duurt ongeveer een jaar. Een van de onderzoeken is gericht op de kwaliteit van het regenwater dat in de vijvers stroomt. Daarvoor zijn in 2017 gootjes geplaatst die het regenwater opvangen bij de Berkelvijver en de Reggevijver. Het water wordt in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van voedingsstoffen.
Andere onderzoeken die we gaan uitvoeren zijn:
– Het nemen van watermonsters uit het ondergrondse regenwaterstelsel dat het regenwater van de daken en straten naar de vijvers voert.
– Het nemen van monsters van de bodem van de vijvers.
– Onderzoek naar de visstand.
De gemeente en het waterschap nemen af ten toe monsters rondom de vijvers. Verder zult u hier weinig van merken.
Wat zijn blauwalgen?
Blauwalgen zijn bacteriën die van nature voorkomen in zoet water. Bij hogere temperaturen en in stilstaand water dat te rijk is aan voedingsstoffen kan een explosieve groei van blauwalgen optreden. De blauwalgen kunnen dan gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Contact met water met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Mocht dit toch gebeuren, spoel u dan zo snel mogelijk af en raadpleeg uw arts.