Grondwaterbeschermingsgebied en Stadsbos013

Binnen de gemeente Tilburg ligt een gebied waar Brabant Water grondwater wint. Dit grondwater komt nadat het gezuiverd is, als drinkwater bij u uit de kraan. Om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, ligt er rond de grondwaterwinning een grondwaterbeschermingsgebied. Ook de Blaak ligt in de toekomst waarschijnlijk in dit grondwaterbeschermingsgebied.

Schoon grondwater
Uw drinkwater komt van de drinkwaterwinning Gilzerbaan, gelegen midden in de mooie natuur van
Stadsbos013. Brabant Water levert hier aan ruim 110.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg
drinkwater. Door stedelijke invloeden en activiteiten in het landel ijk gebied is deze winning kwetsbaar en kan de kwaliteit van het grondwater achteruit gaan. Dat willen we voorkomen.

Uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied
Om ervoor te zorgen dat het drinkwater van goede kwaliteit blijft, werkt de gemeente Tilburg nauw samen met de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en de gemeente Goirle aan duurzame bescherming van het grondwater. Daarom wordt het grondwaterbeschermingsgebied uitgebreid. In de loop van 2017-2018 wordt bepaald waar de grens van dit nieuwe grondwaterbeschermingsgebied exact gaat lopen. Mogelijk liggen woning en bedrijven in de Blaak in dit gebied.

Wonen in een grondwaterbeschermingsgebied
Wat betekent dit voor u? Wonen in een grondwaterbeschermingsgebied betekent zorgvuldig omgaan met uw woonomgeving en voorkomen dat er vervuilende stoffen in de bodem terecht komen. Over enkele maanden nodigen wij u graag uit voor een inloopavond om u te informeren over wat het betekent om te wonen en werken in een grondwaterbeschermingsgebied. Nu alvast meer weten? Kijkt u dan op
www.brabant.nl/waterwinning.

Stadsbos013
De drinkwaterwinning Gilzerbaan ligt in Stadsbos013. Tilburg werkt er hard aan om Stadsbos013 nog
aantrekkelijker te maken: goed toegankelijk, met ruimte voor sport en recreatie en met een grote
verscheidenheid aan flora en fauna. Samen met de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en de gemeente Goirle zetten we ons in voor een duurzame goed beschermde waterwinning én voor een aantrekkelijk landschapspark. Voor meer informatie over Stadsbos013 kunt u terecht op www.stadsbos013.nl .

‘De Natuur Tikt’

(Richard Long: England 1968)

De KunstKaravaan komt er weer aan. Op zondag 11, 18 en 25 juni gaat de bende van de
KunstKaravaan op pad en trekt eigenwijs de natuur in. Vind je het leuk om als kind met kunst bezig te zijn, buiten te vertoeven, je handen uit de mouwen te steken en ter plekke in de natuur iets moois, maar vooral iets anders te realiseren? (meer…)

Kunstroute de Blaak

Op zondag 25 juni wordt voor de vierde keer de Kunstroute in de Blaak georganiseerd. Dit jaar wordt de Kunstroute op 8 verschillende locaties gehouden;
In de Blaak stellen 6 kunstenaars hun huis, tuin of atelier open voor belangstellenden. In hotel Ibis is een tentoonstelling van de werken van de fotoclub de Blaak.
In verzorgingshuis het Laar worden kunstwerken van verschillende kunstenaars geëxposeerd.

Er zijn o.a. schilderijen, beelden, keramiek en foto’s te bewonderen. Ook is er een demonstratie pottenbakken. Kortom er is beslist voor ieder wat wils.

Dus kom zeker een kijkje nemen!

Bij elke deelnemende kunstenaar en in het winkelcentrum van de Blaak kunt u vanaf 24 juni een plattegrond krijgen waarop de adressen van deelnemende kunstenaars en wat zij maken, zijn aangegeven.

Deelnemende kunstenaars            Expositieadres                   soort kunst

Henk de Beer,                                   Dintel 16,                              beelden
Resi van Boekel,                                Swalm 24                             schilderijen
Jeanne Doorakkers,                          Aa of Weerijs 13,                keramiek
Henk van Hest,                                  Volkerak 14,                        keramiek
Marjan Braskamp,                            Reest 43,                              schilderijen
Dorothe Mulders,                             Hunze 2,                               schilderijen
Monique Mannaerts,                       Lauwers 8,                           schilderijen
Ingrid Schoonen                               Hotel Ibis                              fotografie
Schildergroep Hanneke Bollen      Verzorgingshuis het Laar   schilderijen

Van harte nodigen wij alle kunstliefhebbers uit om, op 25 juni, deze Kunstroute in de Blaak onder het genot van een drankje te komen bewonderen.

Namens alle exposanten: u bent van harte welkom!

website: www.kunstroutedeblaak.nl