Ontwerpbestemmingsplan 6 woningen aan Vaartlaan 2 en 7

Zienswijzen indienen van maandag 19 februari 2018 t/m dinsdag 3 april 2018.
Een initiatiefnemer heeft het plan om zes woningen te bouwen aan de Vaartlaan 2 en 7. Deze percelen liggen aan weerszijden van de Vaartlaan en beschikken over diepe achtertuinen. De initiatiefnemer heeft het plan om in beide achtertuinen drie woningen te bouwen. Dit past niet in het bestemmingsplan. De gemeente wil meewerken aan het bouwplan en is een procedure gestart voor de herziening van het bestemmingsplan.
Als onderdeel van deze procedure kan iedereen een zienswijze (reactie) indienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Blaak Oost 2007, 2e herziening (Vaartlaan 2 en 7)’. In de bijlage vindt u een
toelichting op de procedure.
Eerdere informatie direct omwonenden De initiatiefnemer heeft op 5 december 2017 een brief verstuurd aan 12 adressen rondom het plangebied. Een buurtbewoner heeft schriftelijk gereageerd. Negen omwonenden hebben niet gereageerd. Met de twee directe buren van de Vaartlaan 2 en 7 zijn daarnaast persoonlijke gesprekken gevoerd.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking Hogere Grenswaarden zijn van maandag 19 februari 2018 tot en met dinsdag 3 april 2018 te bekijken op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en
www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2017031-b001) of in Stadswinkel
Centrum aan de Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring), in de centrale hal op de begane grond. Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14013 (lokaal tarief).