Nieuwe locatie jongeren ontmoetingsplaats

Verplaatsing JOP naar Bernissepad
De gemeente gaat de jongeren ontmoetingsplaats (JOP) bij het voetbalveld langs het Slingepad verplaatsen naar het Bernissepad (bij het talud van de A58). De JOP is zo’n vier jaar geleden geplaatst op verzoek van voetballende jeugd. De huidige gebruikers van de JOP voetballen niet. Kleine kinderen willen hier wel voetballen, maar ze blijven nu weg vanwege de oudere jeugd. Om dit probleem op te lossen, is voor de JOP een nieuwe locatie gekozen. Zo heeft iedereen zijn eigen plek in de wijk.

Nieuwe locatie JOP
Samen met de wijkraad, het jongerenwerk (R-Newt), de politie en de jongeren is er gezocht naar een nieuwe locatie voor de JOP die voldoet aan een aantal criteria. De plek aan het Bernissepad is uitgekozen vanwege de goede bereikbaarheid en omdat de locatie zichtbaar is vanaf de Vaartlaan. Tussen de locatie en de woningen aan de Vaartlaan liggen twee groenstroken. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen aan de Middelgraaf is 90 meter. Dat is ruim twee keer zoveel als in de huidige situatie. Op de achterkant van deze brief staat de voorgestelde locatie.

Vergunning
De plaatsing van de JOP pas t in het bestemmingsplan. De gemeente moet wel een omgevingsvergunning aanvragen. Binnen enkele weken wordt de bouwvergunning gepubliceerd op www.overheid.nl . Ook te zien op uw smartphone via de app Omgevingsalert. Daarop kunt u eventueel ook reageren.

Meer informatie
Hebt u nog vragen of wilt u reageren op dit voornemen, dan kunt u contact opnemen met Robert Hornikx van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 87 41 en per e-mail robert.hornikx@tilburg.nl .