Grondwaterbeschermingsgebied en Stadsbos013

Binnen de gemeente Tilburg ligt een gebied waar Brabant Water grondwater wint. Dit grondwater komt nadat het gezuiverd is, als drinkwater bij u uit de kraan. Om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, ligt er rond de grondwaterwinning een grondwaterbeschermingsgebied. Ook de Blaak ligt in de toekomst waarschijnlijk in dit grondwaterbeschermingsgebied.

Schoon grondwater
Uw drinkwater komt van de drinkwaterwinning Gilzerbaan, gelegen midden in de mooie natuur van
Stadsbos013. Brabant Water levert hier aan ruim 110.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg
drinkwater. Door stedelijke invloeden en activiteiten in het landel ijk gebied is deze winning kwetsbaar en kan de kwaliteit van het grondwater achteruit gaan. Dat willen we voorkomen.

Uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied
Om ervoor te zorgen dat het drinkwater van goede kwaliteit blijft, werkt de gemeente Tilburg nauw samen met de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en de gemeente Goirle aan duurzame bescherming van het grondwater. Daarom wordt het grondwaterbeschermingsgebied uitgebreid. In de loop van 2017-2018 wordt bepaald waar de grens van dit nieuwe grondwaterbeschermingsgebied exact gaat lopen. Mogelijk liggen woning en bedrijven in de Blaak in dit gebied.

Wonen in een grondwaterbeschermingsgebied
Wat betekent dit voor u? Wonen in een grondwaterbeschermingsgebied betekent zorgvuldig omgaan met uw woonomgeving en voorkomen dat er vervuilende stoffen in de bodem terecht komen. Over enkele maanden nodigen wij u graag uit voor een inloopavond om u te informeren over wat het betekent om te wonen en werken in een grondwaterbeschermingsgebied. Nu alvast meer weten? Kijkt u dan op
www.brabant.nl/waterwinning.

Stadsbos013
De drinkwaterwinning Gilzerbaan ligt in Stadsbos013. Tilburg werkt er hard aan om Stadsbos013 nog
aantrekkelijker te maken: goed toegankelijk, met ruimte voor sport en recreatie en met een grote
verscheidenheid aan flora en fauna. Samen met de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en de gemeente Goirle zetten we ons in voor een duurzame goed beschermde waterwinning én voor een aantrekkelijk landschapspark. Voor meer informatie over Stadsbos013 kunt u terecht op www.stadsbos013.nl .