Blauwalgenbestrijding de Blaak

Blauwalgenbestrijding de Blaak

In de vijvers van de wijk de Blaak komen in de zomer veel blauwalgen voor. Van 23 tot en met 27 april 2018 werken waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg samen in de Reggevijver en Berkelvijver om blauwalgenoverlast terug te dringen. Vanaf een rondvarend platform worden klei en een vlokmiddel aan het water toegevoegd waardoor de voedingsbodem voor blauwalgen wordt weggenomen en het water opklaart.

Onderzoek
Het onderzoek dat wordt uitgevoerd in de Reggevijver en Berkelvijver is bedoeld om erachter te komen wat de oorzaak is van de blauwalgen in de Blaak. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen effect hebben om de hoeveelheid blauwalgen te verminderen. Om de ontwikkelingen te volgen, worden regelmatig watermonsters genomen.

Blauwalgen
Blauwalgen ontwikkelen zich bij hogere temperaturen in stilstaand zoet water met veel voedingsstoffen. Die voedingsstoffen zitten bijvoorbeeld in afgevallen bladeren, maar komt ook in het water via lokvoer van sportvissers, brood en hondenpoep. Beperk het gebruik van lokvoer, ruim hondenpoep op en voer geen eenden in het water om blauwalgen te voorkomen.

De blauwalg bacterie is pas schadelijk als er te veel van is. Er ontstaat dan een groene laag op het water die behoorlijk kan stinken. Als er veel blauwalgen voorkomen, is dat slecht voor de natuur en de waterkwaliteit.

Waterschap Brabantse Delta raadt contact met het water bij blauwalgen sterk af. Contact met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Mocht dit gebeuren, spoel u dan zo snel mogelijk af en raadpleeg uw arts.

Contact
Er is geen hinder van het onderzoek gedurende een week, maar wanneer u toch hinder ondervindt of verdere vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Louis Vriens, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta via 076 5641076 of per e-mail via l.vriens@brabantsedelta.nl.