Gratis Workshop Fotografie

 

Fotogroep De Blaak en ibis Tilburg organiseren zondag 9 april 2017 een gratis fotografieworkshop.
Krijg antwoord op de vraag ‘hoe maak ik betere vakantiefoto’s?’ en ga direct aan de slag met nuttige tips om op vakantie het perfecte plaatje te schieten.


Workshop Fotografie

Thema: Vakantiefoto’s

Datum: 9 april 2017

Tijd: 13:00u – 17:00u
Ontvangst met koffie en thee vanaf 13:00u

Aanmelden is verplicht en kan door middel van naam en telefoonnummer te mailen naar: bkuijpers@ibis-tilburg.nl

Bewaren

Verbreden fietspad Bels Lijntje

Start werkzaamheden op maandag 20 maart 2017

 

De gemeenten Tilburg en Goirle hebben opdracht gegeven om het fietspad Bels Lijntje te verbreden. Het gaat om het gedeelte van het Zandeind in Goirle tot aan het Roerpad in Tilburg. De werkzaamheden starten maandag 20 maart en duren drie weken. Slecht weer kan leiden tot vertraging.
Het hele traject van het Bels Lijntje wordt in vier fases aangepakt. De verwachting is dat de uitvoering van de andere drie fases in de komende jaren plaatsvinden.


Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  •  vervangen bestaande verharding en verbreden tot 3,50 meter (huidige breedte van 2 meter is te smal en onveilig voor toenemende drukte op fietspad voor tweerichtingsverkeer)
  • verhogen kruising met Oude Rielsebaan
  • uitdunnen bos naast fietspad op diverse locaties (15 bomen en haag verwijderen en vervangen door brem en andere beplanting; bermen opnieuw inzaaien). Door de verbreding van het fietspad komen de bomen te dicht op het fietspad te staan. Het licht en de ruimte die ontstaan, zijn nodig voor de planten die samen een groot bijenlint gaan vormen.
    – bebording vervangen en bank met afvalbak plaatsen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is het betreffende gedeelte van het fietspad Bels Lijntje helemaal afgesloten. Dit geldt ook voor de Oude Rielsebaan tussen de Marga Klompéweg en de A58. Het doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid via het bedrijventerrein Katsbogten.

Mogelijke overlast

U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De
gemeente vraagt hiervoor uw begrip.


Bijenlint Bels Lijntje

In 2017 bestaat Bels Lijntje 150 jaar, een jubileumjaar. Dit is een bijzondere aanleiding voor Coöperatie Bels Lijntje, de zeven gemeenten en de pas opgerichte Stichting Bels Lijntje 150 jaar om plannen te ontwikkelen om deze mijlpaal te vieren. Zo kan het Bels Lijntje uitgroeien tot het langste grensoverschrijdend bijenlint van Europa waarvan honingbijen, wilde bijen, vlinders en andere insecten kunnen profiteren. Meer informatie op www.belslijntje.com.

Armoedebestrijding in Tilburg kan Beter!

De PvdA Tilburg presenteert op dinsdag 7 maart haar plan tegen armoede: ‘Armoedebestrijding kan Beter!’
Iedereen die mee wil praten over een betere aanpak van de armoede in Tilburg is van harte welkom. Cinecitta, Willem II straat 29 in Tilburg van 19.30 uur tot 22.00 uur.

De Tilburgse PvdA wil in gesprek met vertegenwoordigers van andere politieke partijen, met mensen en organisaties die zich inzetten tegen armoede, met ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen.
We starten met een korte presentatie van het plan ‘Armoedebestrijding kan Beter!’ door Guus Sluijter, raadslid voor de PvdA in Tilburg. Het plan bevat een viertal concrete voorstellen voor de verbetering van de aanpak van armoede in Tilburg: meer maatwerk, leg de focus op de jeugd, doe aan preventie en innovatie en een speciale, brede en krachtige aanpak voor de armste wijk van Tilburg en Brabant: een Pact voor de Stokhasselt. In het plan zijn de ideeën van de PvdA Armoedechallenge van januari dit jaar verwerkt, met dank aan de indieners!

Aan de hand van stellingen krijgen de deelnemers de gelegenheid om zich uit te spreken over wat zij nodig vinden of nodig hebben om armoede beter aan te pakken.  Wat kan en moet de overheid meer doen of anders doen ?  En is dat de overheid of de lokale overheid; de gemeente? Of allebei?  En wie zijn er nog meer aan zet?  Hoe zit het met armoede en werk? En zorg? En wonen? En onderwijs?  Er is voldoende stof voor een uitgebreid debat. En input voor de keuze op 15 maart.
Arjan Pronk, voormalig PvdA raadslid in Tilburg, leidt het debat. Hij sluit het debat uiterlijk 22.00 uur af met een eind conclusies en aanbevelingen.